© 2005-2018, С. Орлов
© http://orlov.kharkov.ua
Заборонено копіювання і будь-яке використання фото без згоди Сергія Орлова та спортсменів

ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК 2006 року
ВСЕСВІТНЬОГО АНТИДОПІНГОВОГО КОДЕКСУ

   Набирає чинності з 1 січня 2006 року

   Використання будь-яких медичних препаратів повинно бути обмежено та виправдано медичними показниками.

   ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

   S1. АНАБОЛІЧНІ РЕЧОВИНИ

   Анаболічні агенти заборонені.

   1. Анаболічні андрогенні стероїди (ААС)

   a) Екзогенні (*) ААС включають:
   1-андростендіол (1-androstendiol (5a-androst-l-ene-3p,17p-diol); 1-андростендіон (1-androstendione (5a-androst-l-ene-3,17-dione); боландіол (bolandiol (19-norandrostenediol); боластерон (bolasterone; болденон (boldenone); болдіон (boldione (androsta-l,4-diene-3,17-dione); калустерон (calusterone); клостебол (clostebol); даназол (danazol (17a-ethynyl-17p-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); дегідрохлорметилтестостерон (dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17p-hydroxy-17a-methylandrosta-l,4-dien-3-one); дезоксіметилтестостерон (desoxymethyltestosterone (17a-methyl-5a-androst-2-en-17p-ol); дростанолон (drostanolone); етилестренол (ethylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); флюоксіместерон (fluoxymesterone); формеболон (formebolone); фуразабол (furazabol (17p-hydroxy-17a-methyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); гестрінон (gestrinone); 4-гідроксітестостерон (4-hydroxytestosterone (4,17p-dihydroxyandrost-4-en-3-one); местанолон (mestanolone); местеролон (mesterolone); метенолон (metenolone); метандіенон (methandienone (17p-hydroxy-17a-methylandrosta-l,4-dien-3-one); метандріол (methandriol); метастерон (methasterone (2a, 17a-dimethyl-5a-androstane-3-one-17p-ol); метилдіенолон (methyldienolone (17p-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dien-3-one); метіл-1-тестостерон (methyl-1-testosterone (17p-hydroxy-17a-methyl-5a-androst-l-en-3-one); метилнортестостерон (methylnortestosterone (17p-hydroxy-17a- methylestr-4-en-3-one); метилтріенолон (methyltrienolone (17p-hydroxy-17a-methylestra-4,9,ll-trien-3-one); метилтестостерон (methyltestosterone); міболерон (mibolerone); нандролон (nandrolone); 19-норандростенедіон (19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); норболетон (norboletone); норклостебол (norclostebol); норетандролон (norethandrolone); оксаболон (oxabolone); оксандролон (oxandrolone); оксіместерон (oxymesterone); оксиметолон (oxymetholone); простанозол (prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5a-etioallocholane-173-tetrahydropyranol); куінболон (quinbolone); станозолол (stanozolol); стенболон (stenbolone); 1-тестостерон (1-testosterone (17p-hydroxy-5a-androst-l-en-3-one); тетрагідрогестрінон (tetrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,ll-trien-17p-ol-3- one); тренболон (trenbolone) та інші речовини зі схожою хімічною структурою або схожим біологічним ефектом.

   b) Ендогенні (**) ААС:

   андростенедіол (androstenediol (androst-5-ene-3p,17p-diol); андростенедіон (androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); дігідротестостерон (dihydrotestosterone (17p-hydroxy-5a-androstan-3-one); прастерон (prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); тестостерон (testosterone) і такі метаболіти та ізомери: 5а-андростан-3а,17а-діол (5a-androstane-3a,17a-diol); 5а-андростан-3а,17р-діол (5a-androstane-3a,17p-diol); 5а-андростан-3р,17а-діол (5a-androstane-3p,17a-diol); 5а-андростан-3р,17р-діол (5a- androstane-3p,17p-diol); андрост-4-ене-3а,17а-діол (androst-4-ene- 3a,17a-diol); андрост-4-ене-3а,17р-діол (androst-4-ene-3a,17p-diol); андрост-4-ене-3р,17а-діол (androst-4-ene-3p,17a-diol); андрост-5-ене-3а,17а-діол (androst-5-ene-3a,17a-diol); андрост-5-ене-3а,17р-діол (androst-5-ene-3a,17p-diol); андрост-5-ене-3р,17а-діол (androst-5- ene-3p,17a-diol); 4-андростенедіол (4-androstenediol (androst-4-ene- 3p,17p-diol); 5-андростенедіон (5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); епі-дегідротестостерон (epi-dihydrotestosterone); 3а-гідроксі-5а-андростан-17-оне (3a-hydroxy-5a-androstan-17-one); 3р-гідроксі-5а-андростан-17-оне (3p-hydroxy-5a-androstan-17-one); 19-норандростерон (19-norandrosterone); 19-оретіохоланолон (19- noretiocholanolone).

   Якщо анаболічний андрогенний стероїд може вироблятися ендогенно, біопроба буде вважатись такою, що містить заборонену речовину у випадку, коли концентрація забороненої речовини або її метаболітів чи маркерів та (чи) будь-яке інше відповідне співвідношення у біопробі спортсмена настільки відхиляється від низки фізіологічних для людини показників, що не можуть відповідати звичному ендогенному виробленню організмом. Проба не буде вважатись такою, що містить заборонену речовину у випадку, якщо спортсмен зможе довести, що концентрація забороненої речовини, її метаболітів чи маркерів та (або) відповідне співвідношення у біопробі спортсмена може бути викликане фізіологічним або патологічним станом.

   В будь-яких випадках та в будь-яких концентраціях проба спортсмена буде вважатись такою, що містить заборонену речовину, якщо у звіті лабораторії буде зазначено про несприятливий аналітичний результат, що буде базуватися на будь-якому надійному аналітичному методі (наприклад IRMS), і результати лабораторії будуть указувати на те, що заборонена субстанція є екзогенного походження. В такому випадку немає необхідності у додатковому розслідуванні.

   Якщо у звіті лабораторії зазначено, що знайдені метаболіти знаходяться на фізіологічному для людини рівні та надійний аналітичний метод (наприклад IRMS) не виявив екзогенного походження речовини, але є ґрунтовні медичні показники, такі, як, наприклад, порівнювання стероїдних профілів, що говорять про можливість запідозрити використання забороненої речовини, подальше дослідження повинно проводитись відповідною антидопінговою лабораторією більш поглиблено, що означає перегляд результатів попереднього дослідження (-нь) або проведення нового дослідження (-нь) для того, щоб визначити залежність результату від фізіологічного чи патологічного стану спортсмена, або що показники є наслідком екзогенного походження забороненої речовини.

   Якщо у звіті лабораторії зазначено, що співвідношення тестостерону до епітестостерону становить більше ніж 4 до 1, і будь-який надійний додатковий аналітичний метод (наприклад як IMRS) не виявив, що заборонена речовина була екзогенного походження, додаткове дослідження може проводитись шляхом перегляду попередніх результатів проб спортсмена або за допомогою проведення додаткових тестувань для того, щоб визначити, чи викликано це співвідношення фізіологічним чи патологічним станом, чи є наслідком екзогенного походження забороненої речовини. Якщо у звіті лабораторії, після використання надійного додаткового аналітичного методу (наприклад, IMRS) зазначено, що заборонена субстанція є екзогенного походження, потреба у подальшому дослідженні відпадає і біопроба буде вважатись такою, що містить заборонену речовину.

   Якщо надійний додатковий аналітичний метод (наприклад, IMRS) не було застосовано й результати щонайменше трьох попередніх досліджень не доступні, відповідна антидопінгова організація повинна провести тестування спортсмена без попередження не менше трьох разів протягом трьох місяців. Якщо гормональний профіль спортсмена, пробу якого було досліджено додатково, не відповідає фізіологічним нормам, результат оголошується таким, що показує наявність забороненої речовини.

   У надзвичайно рідкісних індивідуальних випадках, болденон ендогенного походження може бути знайдено на дуже низькому рівні у співвідношенні нанограму до мілілітра в сечі. Якщо у звіті лабораторії йдеться про дуже низьку концентрацію болденона та будь-який надійний аналітичний метод (наприклад, IMRS) не виявив екзогенного походження речовини, подальше дослідження може проводитись шляхом перегляду попередніх результатів або за допомогою нових тестів. Якщо додаткового надійного аналітичного методу (наприклад, IMRS) не було застосовано, спортсмен підлягає тестуванню без попереднього повідомлення не менше трьох разів протягом трьох місяців. Якщо профіль спортсмена, що підлягає подальшому тестуванню не відповідає фізіологічним нормам, то результат повинен бути оголошений як такий, що виявив наявність забороненої речовини.

   Для 19-норандростерона несприятливий аналітичний результат, про який повідомляє лабораторія, є науковим та дійсним доказом екзогенного походження забороненої субстанції. У такому випадку потреба у додатковому дослідженні відпадає.

   У разі відмови спортсмена від співпраці, у додатковому дослідженні проба спортсмена буде вважатись як такою, що містить заборонену речовину.

   Інші анаболічні речовини, в тому числі, але не виключно:

   Кленбутерол (clenbuterol), тіболон (tibolone), зеранол (zeranol), зілпатерол (zilpaterol).

   ------------------------------------------------------------------
   (*) «екзогенні» — речовини, які не можуть вироблятися організмом людини;
    (**) «ендогенні» — речовини, які можуть вироблятися організмом людини.
   ------------------------------------------------------------------

   S2. ГОРМОНИ ТА ПОДІБНІ ЇМ РЕЧОВИНИ

   Зазначені нижче речовини, у тому числі інші речовини з подібною хімічною структурою чи подібним біологічними ефектом та їх релізінг-фактори, заборонені:

   1. Еритропоетин;
   2. Гормон росту, інсуліноподібний фактор росту; механічні фактори росту;
   3. Гонадотропіни заборонені лише для чоловіків;
   4. Інсулін;
   5. Кортикотропіни.

   Якщо в біопробі спортсмена концентрація цих заборонених речовин або їхніх метаболітів та (або) співвідношення маркерів перевищує показники, діапазон коливань яких перевищує значення, які є фізіологічними для людини, та не може мати ендогенне походження, і спортсмен не зможе довести, що концентрація була викликана фізіологічним або патологічним станом організму, буде вважатись, що біопроба містить заборонену речовину з перерахованих вище.

   Якщо у повідомленні лабораторії, за умови використання надійного аналітичного методу, зазначено, що заборонена субстанція має екзогенне походження, буде вважатись, що зразок спортсмена містить заборонену речовину, про що лабораторія повинна повідомляти як про несприятливий аналітичний результат.

   Присутність інших речовин зі схожою хімічною структурою чи аналогічним біологічним ефектом, діагностичних маркерів, релізінг-факторів, що вказані вище, або інших показників, що вказують на екзогенне походження знайденої речовини, буде вважатись як використання забороненої речовини, про що лабораторія повинна повідомляти як про несприятливий аналітичний результат.

   S3. БЕТА-2 АГОНІСТИ

   Всі Бета-2 агоністи, в тому числі їхні D- та L- ізомери, заборонені.

   Як виняток: формотерол (formoterol), сальбутамол (salbutamol), сальметерол (salmeterol) і тербуталін (terbutaline), при застосуванні у вигляді інгаляцій потребують дозволу на терапевтичне використання за спрощеною схемою.

   Не дивлячись на пред'явлення будь-якої форми дозволу на терапевтичне використання, у випадку, коли концентрація сальбутамолу (вільного плюс глюкороніду) становить більше ніж 1000 нг/мл, біопроба буде розглядатись як несприятливий аналітичний результат, за винятком випадків, коли спортсмен зможе довести, що результат аналітичного дослідження є наслідком терапевтичного використання сальбутамолу шляхом інгаляцій.

   S4. РЕЧОВИНИ З АНТИЕСТРОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ

   Забороненими є такі класи антиестрогенних субстанцій:

   1. Інгібітори ароматази, включаючи, але не обмежуючись: анастрозол (anastrozole), летрозол (letrozole), аміноглютетимид (aminoglutethimide), екземестан (exemestane), форместан (formestane), тестолактон (testolactone).
   2. Виборчі модулятори естрогенних рецепторів, включаючи, але не обмежуючись: ралоксіфен (raloxifene), тамоксіфен (tamoxifen), тореміфен (toremifene).
   3. Інші антиестрогенні субстанції, включаючи, але не обмежуючись: кломіфен (clomiphene), циклофеніл (cyclofenil), фулвестрант (fulvestrant).

   S5. ДІУРЕТИКИ ТА ІНШІ МАСКУЮЧІ РЕЧОВИНИ

   Маскуючі речовини, включаючи, але не обмежуючись:

   Діуретики (Diuretics (*), епітестостерон (epitestosterone), пробеницид (probenecid), інгібітори альфа-редуктази (alpha-reductase inhibitors (напр. фінастерид (finasteride), дутастерид (dutasteride), замінювачами плазми (plasma expanders (напр. альбумін (albumin), декстратан (dextran), гідроксіетилкрохмаль (hydroxyethyl starch).

   Діуретики включають:

   Ацетазоламид (acetazolamide), амилорид (amiloride), буметанид (bumetanide), канренон (canrenone), хлорталидон (chlorthalidone), кислота етакринна (etacrynic acid), фуросемид (furosemide), індапамид (indapamide), метолазон (metolazone), спиронолактон (spironolactone), тіазиди (thiazides) (напр. бендрофлюметиазид (bendroflumethiazide), хлоротіазид (chlorothiazide), гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), тріамтерен (triamterene) та інші субстанції зі схожою хімічною структурою та схожим біологічним ефектом, за винятком дросперінону (drosperinone), який не заборонено.
   (*) Дозвіл на терапевтичне використання заборонених речовин не діє, якщо сеча спортсмена містить діуретик разом з пороговим чи з суб-пороговим рівнем забороненої субстанції (-й).

   ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

   M1. ПОСИЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ КИСНЮ

   Заборонено такі методи:
   a) Допінг крові, у тому числі застосування автологічних, гомологічних чи гетерологічних продуктів крові або клітин крові будь-якого походження.
   b) Штучне підвищення здатності крові поглинати, транспортувати і постачати кисень, у тому числі, але не винятково за допомогою перфторування або використання ефапроксиралу (RSR13) і модифікованих продуктів на основі гемоглобіну (наприклад, замінників крові на основі гемоглобіну, гемоглобінових продуктів у мікрокапсулах).

   M2. ХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
   a) Фальсифікація або спроба фальсифікації з метою порушення цілісності чи справжності проб, узятих під час допінг-контролю, заборонені. Це може включати, наприклад, внутрішньовенні інфузії, катетеризацію і підміну сечі.
   b) Внутрішньовенні інфузії заборонені, за винятком випадків необхідності надання медичної допомоги.

   M3. ГЕННИЙ ДОПІНГ

   Нетерапевтичне використання клітин, генів, генних елементів чи модуляцій генної експресії, які можуть покращити спортивний результат, заборонено.

   РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ НА ЗМАГАННЯХ

   На додаток до груп, перерахованих у пунктах S1 — S5 та M1 — M3, під час змагань заборонено такі групи:

   ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

   S6. СТИМУЛЯТОРИ

   Заборонені такі стимулятори з обома їхніми оптичними ізомерами (D- та L-):

   Адрафініл (adrafinil), адреналін (adrenaline (*), амфепрамон (amfepramone), аміфеназол (amiphenazole), амфетамін (amphetamine), амфетамініл (amphetaminil), бензфетамін (benzphetamine), бромантан (bromantan), карфедон (carphedon), катін (cathine (**), клобензорекс (clobenzorex), кокаїн (cocaine), кропропамід (cropropamide), кротетамід (crotetamide), циклазодон (cyclazodone), диметилфетамін (dimethylamphetamine), ефедрин (ephedrine (***), етаміван (etamivan), етіламфетамін (etilamphetamine), етілефрін (etilefrine), фампрофазон (famprofazone), фенбутразат (fenbutrazate), фенкамфамін (fencamfamin), фенкамін (fencamine), фенетілін (fenetylline), фенфлурамін (fenfluramine), фенпропорекс (fenproporex), фурфенорекс (furfenorex), хептамінол (heptaminol), ізометептен (isometheptene), левметамфетамін (levmethamfetamine), меклофенаксат (meclofenoxate), мефенорекс (mefenorex), мефентермін (mephentermine), мезокарб (mesocarb), метамфітамін (D-) (methamphetamine (D-), метіленедіоксіамфетамін (methylenedioxyamphetamine), метіленедіоксіаметамфетамін (methylenedioxymethamphetamine), р-метіламфітамін (p-methylamphetamine), метілфедрін (methylephedrine (***), метілфенідат (methylphenidate), модафініл (modafinil), нікетамід (nikethamide), норфенефрін (norfenefrine), норфенфлурамін (norfenfluramine), октопамін (octopamine), ортетамін (ortetamine), оксілофрін (oxilofrine), парагідроксіамфетамін (parahydroxyamphetamine), пемолін (pemoline), пентетразол (pentetrazol), фендіметразін (phendimetrazine), фенметразін (phenmetrazine), фенпрометамін (phenpromethamine), фентермін (phentermine), пролінтан (prolintane), пропілгекседрин (propylhexedrine), селегілін (selegiline), сібутрамін (sibutramine), стрихнін (strychnine) та інші речовини зі схожими хімічними структурами чи біологічними ефектами (****).

   (*) Адреналін (Adrenaline) з метою місцевої анестезії або місцевого застосування (наприклад, назальне, офтальмологічне) — не є забороненим.

   (**) Катін (Cathine) — заборонений, якщо його місткість у сечі становить більше 5 мікрограмів на мілілітр.

   (***) Ефедрін (ephedrine) та метилефедрін (methylephedrine) заборонені, якщо концентрація у сечі перевищує 10 мікрограмів на мілілітр.

   (****) Речовини, включені до програми моніторингу 2006 (бупропіон (bupropion), кофеїн (caffeine), фенілефрін (phenylephrine), фенілпропаноламін (phenylpropanolamine), піпрадол (pipradol), псевдоефедрін (pseudoephedrine), сінефрін (synephrine), не вважаються забороненими речовинами.

   S7. НАРКОТИКИ

   Зазначені нижче наркотичні речовини заборонені:

   Бупренорфін (buprenorphine), декстроморамід (dextromoramide), діаморфін (героїн) (diamorphine (heroin), фентаніл (fentanyl) та його похідні, гідроморфон (hydromorphone), метадон (methadone), морфін (morphine), оксікодон (oxycodone), оксіморфон (oxymorphone), пентазоцин (pentazocine), петідін (pethidine).

   S8. КАНАБІНОЇДИ

   Канабіноїди (наприклад, гашиш (hashish), маріхуана (marijuana), заборонені.

   S9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДИ

   Заборонено використання глюкокортикостероїдів: оральне, ректальне, внутрішньовенне чи внутрішньом'язове. Їхнє застосування потребує дозволу на терапевтичне використання.

   Крім способів застосування, які зазначенні нижче, потрібен дозвіл на терапевтичне використання препарату за спрощеною схемою.

   Місцеве використання глюкокортикостероїдів (дерматологічно, назального, у слуховий прохід та слизову очей) не заборонено та не потребує спеціального дозволу на терапевтичне використання.

   РЕЧОВИНИ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

   P1. АЛКОГОЛЬ

   Спирт (етанол) заборонено лише на змаганнях у зазначених нижче видах спорту.

   Виявляється шляхом проведення аналізу повітря, що видихається й (або) крові. Рівень допінгового порушення для кожної федерації зазначено у дужках.

   Аеронавтиці (FAI) (0,20 грамів/літр)
   Стрільбі з лука (FITA, IPC) (0,10 грамів/літр)
   Автомобільному спорті (FIA) (0,10 грамів/літр)
   Більярдному спорті (WCBS) (0,20 грамів/літр)
   Петанку (CMSB, IPC bovls) (0,10 грамів/літр)
   Карате (WKF) (0,10 грамів/літр)
   Сучасному п'ятиборстві (UIPM) (0,10 грамів/літр) та для дисциплін, що включають стрільбу
   Мотоспорті (FIM) (0,10 грамів/літр)
   Катери (UIM) (0,30 грамів/літр)

   P2. БЕТА-БЛОКАТОРИ

   Якщо не визначено інакше, то застосування бета-блокаторів під час проведення змагань заборонено у таких видах спорту:

   Аеронавтиці (FAI)
   Стрільбі з лука (FITA, IPC) (також заборонено й поза змаганнями)
   Автомобільному спорті (FIA)
   Більярдному спорті (WCBS)
   Бобслеї (FIBT)
   Петанку (CMSB, IPC bowls)
   Бриджі (FMB)
   Шахах (FIDE)
   Керлінгу (WCF)
   Гімнастиці (FIG)
   Мотоспорті (FIM)
   Сучасному п'ятиборстві (UIMP) та для дисциплін, що включають стрільбу
   Боулінгу (FIQ)
   Вітрильному спорті (ISAF) (тільки у матчевих гонках)
   Стрільбі (ISSF, IPC) (також заборонено й поза змаганнями)
   Лижному спорті (сноубордінг (FIS) (стрибки на лижах з трампліну, фрістайл у сноуборді)
   Боротьбі (FILA)

   До бета-блокаторів відносяться, включаючи але не обмежуючись лише ними:

   Ацебутолол (acebutolol), альпренолол (alprenolol), атенолол (atenolol), бетаксолол (betaxolol), бісопролол (bisoprolol), бунолол (bunolol), картеолол (carteolol), карведілол (carvedilol), целипролол (celiprolol), єсмолол (esmolol), лабеталол (labetalol), левобунолол (levobunolol), метипропанол (metipropanol), метопролол (metoprolol), надолол (nadolol), окспренолол (oxprenolol), пиндолол (pindolol), пропанолол (propranolol), соталом (sotalol), тимолом (timolol).

   СПЕЦИФІЧНІ СУБСТАНЦІЇ (*)

   До «специфічних субстанцій» (*) належать:

   — Усі Бета-2 Агоністи у вигляді інгаляцій, за винятком кленбутеролу;
   — Пробенецид (probenecid);
   — Катін (cathine), кропропамід (cropropamide), кротетамід (crotetamide), ефедрін (ephedrine), етаміван (etamivan), фампрофазон (famprofazone), хептамінол (heptaminol), ізометептен (isometheptene), левметамфетамін (levmethamfetamine), меклофеноксат (meclofenoxate), р-метиламфетамін (p-methylamphetamine), метилфедрин (methylephedrine), нікетамід (nikethamide), норфенефрін (norfenefrine), октопамін (octopamine), ортетамін (ortetamine), оксілофрін (oxilofrine), фенпрометамін (phenpromethamine), пропілгекседрин (propylhexedrine), селегілін (selegiline), сібутрамін (sibutramine);
   — Канабіноїди;
   — Усі глюкокортикостероїди;
   — Алкоголь;
   — Усі бета-блокатори.

   (*) «У Забороненому списку можуть бути виокремленні особливі речовини, що можуть призвести до ненавмисного порушення антідопингових правил у силу своєї загальнодоступності, чи які малоймовірно будуть застосовані для покращання результату». Порушення цього правила може призвести до нежорстких санкцій, якщо, як зазначено у Кодексі, «спортсмен може довести, що використання такого роду речовини не було спрямоване на покращення спортивного результату».

E-mail Сергія Орлова: orlov.sv@my.com
Веб-сайт: http://orlov.kharkov.ua
Тел.: +38 093 0555550